AM-iT - Live Broadcast of 25th Asia-Pacific Regional Jamboree. Home | About us | Background | Webboard | Streaming | Photo Gallery | ISS Timelines | Download | Web link  

โครงการลูกเสือติดต่อนักบินอวกาศ

   เป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ภายในเมืองวิทยาศาสตร์ งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 25 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2548 ถึง วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2549 ณ หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กๆ เยาวชน ที่มาร่วมในงานชุมนุมฯ ได้มีโอกาสในการติดต่อสนทนากับนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station) โดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการจัดให้นักบินอวกาศ William McArthur ผู้บัญชาการ บนสถานีอวกาศฯ ทำการติดต่อกับลูกเสือ จากงานชุมนุมฯในครั้งนี้

   การดำเนินการวันแถลงข่าวในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และกิจกรรมติดต่อจะจัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เวลา 16:15 น.-16:25 น. เป็นเวลา 10 นาที **ซึ่งการติดต่อในครั้งนี้ จะมีการตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่น ทำการติดต่อโดยตรงไม่ผ่านเครือข่ายอื่นใด ซึ่งสามารถรองรับการติดต่อจากลูกเสือได้จำนวน 12 คน เท่านั้น ดังนั้นทางคณะกรรมการจัดการโครงการฯ จึงเปิดโอกาสให้ลูกเสือที่สนใจ ซึ่งมาร่วมงานชุมนุมฯ สามารถที่จะสมัครเข้าทำการคัดเลือกดังกล่าวได้


  Power by
AM-iT - Live Broadcast of 25th Asia-Pacific Regional Jamboree.